Konstrukcja ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Konstrukcja plot z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Balaski PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane sztachety plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane balaski plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s